;

5. DAVAJ MAKAJ Silný večer: AKO TRÉNOVAŤ MOZOG

Tickets for 5. DAVAJ MAKAJ Silný večer: AKO TRÉNOVAŤ MOZOG.

Otázkou dnes nie je "prečo", ale AKO TRÉNOVAŤ MOZOG, myseľ a pozitívne emócie.

Čo Vám teda prinesie tréning mozgu? Lepšiu kontrolu nad svojimi emóciami, viac okamihov TU a TERAZ v bežnom živote, nižší stress, lepší spánok, pevnejšiu vôľu, lepšie sústredenie.

Kvalita fungovania vlastnej hlavy sa dostáva do centra záujmu ľudí snažiacich sa zlepšiť kvalitu svojho života. 

Povieme si o celom spektre rôznych metód tréningu hlavy, a obzvlášť sa zameriame na mindfulness, keďže táto metóda je najviac vedecky skúmaná a má preukázaný prínos. Od vysoko výkonných jednotlivcov, cez bežného človeka až po ľudí s vážnymi zdravotnými problémami. 

V západných krajinách sa stali bežnou metódou samostatnej práce s človeka so svojou psychikou.

To, že mozog trénovateľný JE si môžeme jednoznačne odvodiť z čohokoľvek, čo sme od narodenia v živote naučili. “Naučili” je synonymom pre “natrénovali.” A k dôvere v naše vlastné skúsenosti môžeme pridať i stovky vysoko kvalitných vedeckých štúdií.

Prednášať Vám bude Jany, ktorý sa intenzívne venuje štúdiu a praxi tréningu mozgu, mysle a emócií už viac ako 15 rokov. Prvý tréning absolvoval pred viac ako štvrť storočím. Absolvoval expertné kurzy vyučovania mindfulness na University of Oxford. Je level 2 kouč systému Unified Mindfulness Shinzen Younga. Je certifikovaným koučom systému Mindfulness Based Eating Awareness Training. Súbežne trávil roky čistého času v kláštoroch západných i východných náboženstiev. Od roku 2016 je asociovaným členom British Neuroscience Association.

Chápanie fungovania a mechanizmov mozgu nám umožňuje  viac ako len opakovať “magický” trik, ktorý fungoval iným ľuďom, ale tréning plne vlastniť a skôr či neskôr sa stať sám sebou coachom, psychológom a poradcom.

Primárne sú pre nás užitočné informácie o mechanizmoch ako mozog funguje, ako spracováva informácie, ako sa učí. Sekundárne sú pre nás povzbudivé štúdie celého spektra ľudských problémov, s ktorými mindfulness vedecky preukázateľné pomáha. 

Bolesť a jej psychologický aspekt

Spánok

Chudnutie

Športové výkony

Sústredenie sa a mentálne výkony či už v práci alebo na tréningu

Zmeniť zlé návyky

Stres a ťažké životné udalosti

Komunikácia a vzťahy

Spiritualita a Zmysel života

Mindfulness je priamy tréning mozgu. Výsledky tréningu sú pozorovateľné pomocou funkčnej magnetickej rezonancie či EEG mozgu.

Je to tréning pozornosti.  Je to tréning odolnosti. Je to tréning vnímavosti či všímavosti. Je to jeden zo základných prístupov modernej psychológie = pre život i pre šport. Je to moderná vedecky podložená meditácia vydestilovaná z tradičných náboženských a spirituálnych metód meditácie.

Mindfulness má 3 základné definície

Vedeckú - z pohľadu neurofyziológie mozgu

posilnenie neurónových sietí v mozgu zodpovedných za kontrolu nad pozornosťou a emóciami

Psychologickú – z pohľadu praktického života 

tréning zvládania stresu a ťažkých životných situácií

nástroj na zmenu zlých návykov

pozornosti a sústredenia sa

vnímania a mindfulness

tréning preferovaných emocionálnych stavov (istoty, vďačnosti a láskavosti, odolnosti, odvahy)

myslenia – originálne riešenie problémov a kreativity

úmyselnej relaxácie a spánku

Spirituálnu – kam patrí mindfulness v rámci spirituality

tréning legendárneho vnímavosti prítomného okamihu

tréning legendárneho bytia TU a TERAZ

...až po praktické veci v podobe zmierenia sa s nevyliečiteľnou chorobou či umieraním seba či blízkych

5. DAVAJ MAKAJ Silný večer: AKO TRÉNOVAŤ MOZOG

Registration
Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

DAVAJ MAKAJ s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, Slovakia

Company ID: 52833313
Tax ID: 2121152099
VAT ID: SK2121152099

Comments