;

C. G. Jung - psychológia s dušou / Banská Bystrica

Tickets for C. G. Jung - psychológia s dušou / Banská Bystrica.

  Pozývame Vás na prednášku venovanú životu a dielu veľkého švajčiarskeho psychológa a filozofa Carla Gustava Junga.

  Prednáška sa bude venovať týmto témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
  • Štyri základné nástroje vedomia – myslenie, cítenie, vnímanie, intuícia.
  • Typológia osobnosti podľa C. G. Junga, test osobnosti.
  • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia.
  • Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
  • Význam snov, sny ako reč duše.
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
  • Pojmy osobnosť, persona, Bytostné ja, tieň.

  Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia“, ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.

  „Psychika je veľmoc, ktorá všetky mocnosti sveta mnohonásobne prevyšuje.“ Carl Gustav Jung

  Prednášať bude p. riaditeľka Novej Akropolis Slovensko, Kamila Hermannová, ktorej profil môžete nájsť tu: https://www.akropolis.sk/kto-sme/riaditelka-na-na-slovensku.

  Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

  Vstupné: základné 6 €, študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

  Prihlásiť sa je možné do pondelka 26.2.2024 vrátane prostredníctvom platformy Inviton alebo e-mailom na bb@akropolis.sk.

  Miesto konania a kontakt: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk

  C. G. Jung - psychológia s dušou / Banská Bystrica

  Location
  Registration
  Dolná 47, Banská Bystrica

  974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  Event promoter

  For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

  Nová Akropolis, o. z.
  Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

  Company ID: 36067008
  Tax ID: 2021543524

  Comments